Het bouwsteen principe

In 6 stappen naar het leven zoals jij dat wenst.

Een uniek concept waarmee ik werk zijn de ‘bouwsteendagdelen’. Ontstaan vanuit jarenlange kennis, inzichten en ervaring op professioneel vlak als coach en trainer in gedragsexpertise. Aan de hand van jouw hulpvraag werken we bouwsteen voor bouwsteen naar jouw gewenste werkelijkheid. Elk bouwsteen omvat een dagdeel waarin we intensief aan de slag gaan.

De zes complete bouwsteendagdelen omvatten:

  • Drie dagdelen die het fundament vormen. Ze vormen de krachtige basis waarop verder gebouwd kan worden. Jouw hulpvraag en de rode draad wordt hier helder, we leggen overtuigingen bloot, spiegelen en ‘vertalen’ gedrag en emoties, en richten de pijlen op jouw gewenste werkelijkheid. Focus!
  • De twee daarop volgende bouwstenen zorgen voor de verdieping en bekrachtiging op basis van jouw hulpvraag. Je past je leefstijl aan waar nodig, leert beter wensen en grenzen aan te geven, en oefent met het creëren van rust en stilte.
  • Tot slot de implementatie. Een verandering in gedrag, in jouw leven, vraagt commitment en oefenen. Trainen van de denkgeest, elke dag weer vraagt het jouw liefdevolle aandacht om goed voor jezelf te (blijven) zorgen. Je leert de taal van het lichaam, emoties en gedrag, waardoor je in staat bent om je eigen leermeester te worden en de antwoorden in jezelf kunt vinden. Ik verbind je weer met je eigen bron van wijsheid. En jouw eigen-wijsheid is van onschatbare waarde! Je zult hier de rest van je leven op terug kunnen vallen.

De bouwsteendagdelen kunnen als losse dagdelen geboekt worden, maar ook als pakketten.

Voorwaarde is dat er altijd gestart wordt bij dagdeel 1, en zo verder. De volgorde is van groot belang. Voor jou, maar ook voor mij als coach. Het fundament is het belangrijkste om op ‘voort te bouwen’.

Optie 1:

  • Elk dagdeel los te volgen.

Optie 2:

  • Bouwsteendagdeel 1 tot en met 3 (het fundament) als pakket afnemen. Je bent hierdoor voordeliger uit, dan wanneer je losse dagdelen afneemt.
  • De daarop volgende bouwstenen los te volgen.

Optie 3:

  • De 6 bouwsteendagdelen als pakket afnemen.
  • Deze keuze is de meest volledige en voordeligste optie.
  • In een tijdsbestek van een aantal maanden werk je aan jouw hulpvraag, met mij als coach naast je. Er is intensief contact, en je geeft jezelf door middel van dit traject de grootste kans tot het integreren van jouw gewenste werkelijkheid. Want elke verandering die van binnenuit komt, vraagt namelijk tijd, aandacht en commitment!

Voor meer info, opgave en/of de prijzen kun je contact met mij opnemen via info@hartvoluit.nl